We zien 2021 als het jaar van hoop, maar het zal alvast opnieuw een uitdaging worden. Van stijgende insolventieclaims, cyberdreigingen tot klimaatveranderingsactivisme, de risico’s voor D&O’s zijn in 2021 toegenomen.

Naast deze risico’s, zijn er reeds sinds begin 2020 steeds meer signalen dat de verzekeringsmarkt verhardt. Natuurrampen, fusies van een aantal grote verzekeringsspelers (NN-Delta Lloyd, Ace en Chubb, Axa en XL / Catlin) en grote verliezen als gevolg van de Covid 19-pandemie hebben allemaal bijgedragen aan de globale hardening of market met stijgende premies en verstrengde appetite.

Stijgende insolventie-, cyber- en milieuclaims

Zelfs vóór de pandemie, samen met de handelsoorlogen van de VS en China schetsten ze een beeld van onzekerheid. Insolventieclaims stijgen doorgaans in economisch moeilijke tijden en 2020 was niet anders. De trend zal waarschijnlijk toenemen in 2021 samen met D&O-claims als gevolg van insolventie.
Hetzelfde geldt voor de cyberrisico’s welke enorm zijn toegenomen door de introductie van full homeworking.

Een andere belangrijke zorg in 2021 is het environmental, social, and governance ( ESG) activisme waarbij activisten druk uitoefenen op openbare bedrijven en hun leiderschap om prioriteit te geven aan diversiteit en passende maatregelen te nemen om het risico van klimaatverandering te verminderen. Bij gebrek hieraan, kan dit eveneens leiden tot een D&O-claim.

Gebrek aan capaciteit en een toename van premies

Verzekeraars reageren door de appetite en de capaciteit grondig te herzien, de voorwaarden aan te scherpen… Het wordt steeds uitdagender om in eerste instantie zelfs al 100% verzekeringscapaciteit te realiseren.

Vorig jaar kende ‘ Financial Lines’ opnieuw de hoogste prijsstijging tegenover de andere takken. Maar liefst een prijsstijging van 24% werd bereikt binnen continentaal Europa, gaande van large accounts tot middle market accounts.

Echter mag dit u er niet van weerhouden uw D&O risico’s adequaat te verzekeren.

Met de nodige bekwaamheid en creativiteit kunnen brokers helpen het risico nauwkeuriger af te bakenen door middel van een grondige risicobeoordeling, claims history en lessons learned naar de toekomst (‘preventie’).

Nauwe samenwerking en een transparante communicatie tussen u, uw makelaar en de verzekeraar zijn essentieel op de harde verzekeringsmarkt.

De rol van de captive

Dankzij de combinatie van onze internationale slagkracht én lokale expertise, is Concordia de juiste verzekeringsmakelaar om u te helpen toegang te krijgen tot risicofinanciering en oplossingen. Een van de opties is het vormen van een “captive”.

Het is geen magische oplossing, maar met een langetermijnstrategie kunnen captivities gemoedsrust en de juiste bescherming bieden in tijden waarin commerciële verzekeringen onvoldoende capaciteit aanbieden en duurder zijn geworden.

Schakel ons team van experts in om u te begeleiden bij het vinden van de beste voorwaarden.
Neem vandaag nog contact met ons op!

Terug naar overzicht