Antwerps verzekeringsmakelaar Kegels & Van Antwerpen NV verkocht zijn aandelen zopas aan de grootste verzekeringsmakelaar in Duitsland nl. de Ecclesia Group. De Duitse verzekeringsgroep is in ons land al actief met Concordia en IC Verzekeringen. Deze overname zal er concreet toe leiden dat Kegels & Van Antwerpen en Concordia samengevoegd worden onder de vlag van Ecclesia. Voor de klanten en het personeel blijven de vertrouwde contacten, locaties en merknamen voorlopig behouden.

Kegels & Van Antwerpen, gevestigd aan de IJzerlaan in Antwerpen, ontstond 10 jaar geleden door de fusie van Kegels Verzekeringen en Beleggingen en Van Antwerpen en Partners. De overname van Vercomo te Nijlen zorgde nadien ook voor een sterke positie in de Kempen.

De Antwerpse verzekeringsmakelaar is vooral actief in het segment ondernemingen en kende de laatste jaren een aanzienlijke groei. Dit is mede te danken aan het digitale Verzeker Je-aanbod, de white label-producten en zijn specialisatie op het vlak van affinities. Als lid van de Plus ++ makelaars benadert Kegels & Van Antwerpen ook particulieren en ondernemingen met innovatieve oplossingen.

Continuïteit op lange termijn

“Er is enerzijds de toenemende consolidatie. Maar ook de complexere regelgeving en specialisering in onze sector zijn niet te onderschatten. Vanuit die optiek vinden Harry Kegels en ikzelf als aandeelhouders van Kegels & Van Antwerpen het belangrijk om de continuïteit voor onze klanten en medewerkers op lange termijn te waarborgen. In de Ecclesia Group vonden we hiervoor de juiste partner”, legt Luc Van Antwerpen uit.

De overname van Kegels & Van Antwerpen past volledig binnen de strategie van Ecclesia om haar positie in ons land verder te verstevigen. “We investeren in ondernemingen die niet alleen complementair zijn aan onze activiteiten maar ook dezelfde visie en waarden delen. Deze overname zorgt er voor dat we ons marktaandeel significant verhogen waardoor we nu al de vijfde grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar in België zijn”, aldus Jochen Körner van Ecclesia.

Deze nieuwe constellatie zal meer dan 130 werknemers tellen (Ecclesia heeft nu meer dan 200 werknemers in België).

Segment grotere ondernemingen

Onder de vlag van Ecclesia komt het nu tot een verregaande samenwerking tussen Kegels & Van Antwerpen en Concordia om vervolgens te fusioneren. Luc Van Antwerpen, CEO van Kegels & Van Antwerpen en Steve Sartor, Managing Director van Concordia, die het bedrijf samen zullen leiden zien in deze associatie tal van voordelen. Het zal hen om te beginnen toelaten om hun marktaandeel in het segment middelgrote ondernemingen te verhogen maar ook om attractiever te zijn voor grotere internationale klanten.

“Onze bedrijven zijn bovendien heel complementair. Er is ook het geografisch aspect. Concordia is vooral actief in Oost- en West-Vlaanderen en Brussel. Voor Kegels & Van Antwerpen ligt de focus op de Antwerpse regio. Aangezien digitalisatie steeds belangrijker wordt, blijkt de overname van Kegels & Van Antwerpen ook hierin een opportuniteit te zijn”, onderlijnt tot slot Steve Sartor van Concordia.

Terug naar overzicht