Workmen's compensation

Als werkgever heeft u de plicht, conform de Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, de arbeiders en de bedienden vanaf hun 1ste dag van tewerkstelling te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

De arbeidsongevallenverzekering dekt de ongevallen op de werkvloer en de ongevallen van en naar het werk voor de volgende waarborgen:

 • het loonverlies bij tijdelijke en blijvende ongeschiktheid en overlijden;
 • de vergoeding van kosten : medische verzorging, verplaatsing, prothesen, hulp van derden, …

Hoe onderscheiden wij ons van andere spelers?

Wij zorgen ervoor dat uw risico’s goed ingedekt zijn en adviseren u over de mogelijkheden om bijkomende waarborgen te onderschrijven die veel verder gaan dan de “wettelijke verzekering” en de medewerkers een bijkomend extralegaal voordeel bieden.

Concordia verzamelde door de jaren heen heel wat ervaring in arbeidsongevallenverzekeringen en helpt u graag met technische raadgevingen om de werkomstandigheden voor de werknemers veiliger te maken.
Ook zelfstandigen kunnen gericht en professioneel advies krijgen bij ons team. Een ongeval is snel gebeurd, zowel in het privéleven als tijdens de beroepsactiviteiten.
Concordia zoekt de adequate oplossing op basis van een overeengekomen bezoldiging in functie van het inkomen.

Welke producten en diensten kunnen wij aanbieden?

Arbeidsongevallen, verplichte verzekering vanaf start payroll (dekking beroeps- en wegwerkrisico op geplafonneerde bezoldiging die jaarlijks geïndexeerd kan worden)

 • Waarborguitbreidingen ongevallen (optioneel)
 • Excedent beroeps- en wegwerkrisico (gedeelte der bezoldigingen boven het plafond)
 • Privé-leven

Speciale risico’s:

 • Persoonlijke ongevallen
 • Ongevallenverzekering ten gevolge van overlijden voor successieplanning
 • Crewdekking binnen- en zeevaart
 • Dekking voor buitenlanders die voor korte termijn in België verblijven (studenten, familieleden, stagiairs, …)
 • Events
 • Waarborgen professionele sportbeoefenaars
 • Buitenland korte termijn voor privé en/of beroepsdoeleinden
 • Buitenland langere termijn of onbepaalde tijd (detacheringen, expats, …)
 • Oorlogsrisico’s - risicogebieden

Andere op maat gemaakte dekkingen:

 • Reisbijstand
 • Pensioen/overlijden
 • Ziekte en ongevallen
 • Medische kosten
 • Repatriëring
 • Kidnap & Ransom
Let's connect. Contacteer onze specialisten: 

Karin Marlier

Concordia - Karin Marlier
Workmen's Compensation & Special Risk Manager
09 264 11 32
Share now!
Als werkgever heeft u de plicht, conform de Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, de arbeiders en de bedienden vanaf hun 1ste dag van tewerkstelling te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

De arbeidsongevallenverzekering dekt de ongevallen op de werkvloer en de ongevallen van en naar het werk voor de volgende waarborgen:

 • het loonverlies bij tijdelijke en blijvende ongeschiktheid en overlijden;
 • de vergoeding van kosten : medische verzorging, verplaatsing, prothesen, hulp van derden, …

Hoe onderscheiden wij ons van andere spelers?

Wij zorgen ervoor dat uw risico’s goed ingedekt zijn en adviseren u over de mogelijkheden om bijkomende waarborgen te onderschrijven die veel verder gaan dan de “wettelijke verzekering” en de medewerkers een bijkomend extralegaal voordeel bieden." data-share-imageurl="">

Select any filter and click on Apply to see results