Risk Management

Uw onderneming wordt dagelijks geconfronteerd met allerlei risico’s. In de meeste gevallen zullen deze weinig of geen impact hebben op uw bedrijfsvoering. Toch zijn er risico’s die de toekomst van uw onderneming kunnen beïnvloeden. Om hierop te anticiperen voorziet Concordia in een eigen, geïntegreerde Risk Management-aanpak.

Welk risico-profiel heeft uw onderneming?

Die risico’s, nu en morgen, die de rentabiliteit en het voortbestaan van uw onderneming bedreigen, wil Concordia samen met u onder handen nemen.

Onze Risk Management werkwijze stelt ons in staat om het risico-landschap waarin uw onderneming zich beweegt, in kaart te brengen, de impact van ‘man-made’ en natuurlijke catastrofes te kwantificeren, en zodoende een adequate risicostrategie te formuleren.

In welke domeinen kunnen wij u helpen?

  • Property risk consulting
  • Financieel advies in het kader van een bedrijfsschade verzekering
  • Technische bijstand bij regeling schade
  • Implementatie en toepassing van preventie-maatregelen
  • Business continuity planning
  • Captive solutions
Let's connect. Contacteer onze specialisten: 

Philippe Martens

Concordia - Philippe Martens
Bussiness Project Manager
09 264 11 95
Share now!
Die risico’s, nu en morgen, die de rentabiliteit en het voortbestaan van uw onderneming bedreigen, wil Concordia samen met u onder handen nemen." data-share-imageurl="">

Select any filter and click on Apply to see results