Life & Benefits

Als ondernemer zorgt u er ongetwijfeld voor dat uw bedrijfsrisico’s voldoende gedekt zijn. Wij stellen echter vast dat de ondernemer niet altijd denkt aan de voornaamste asset in zijn onderneming, namelijk zichzelf. Het sociaal statuut van de zelfstandige is in die mate beperkt dat de ondernemer zijn sociale bescherming zelf moet organiseren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Uw situatie kennen en begrijpen is van primair belang om uw persoonlijke risico’s, verwachtingen en ambities te kunnen inschatten. Onze experten zullen niet alleen rekening houden met uw huidige situatie en omstandigheden, maar ook met uw verleden en uw toekomst. In functie hiervan zullen diensten en waarborgen worden voorgesteld die uw sociale bescherming op een niveau zal brengen dat correspondeert met
uw verwachtingspatroon en mogelijkheden.

Welke producten en diensten kunnen wij u aanbieden?

Groepsverzekering

  • (sociaal) vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen ((S)VAPZ)
  • individuele pensioen toezegging (IPT)
  • fiscale optimalisatie (inclusief back-service)
  • controle 80%-regel

Risico-waarborgen

  • overlijden (inclusief successieverzekering)
  • ongevallen- en ziekteverzekering
  • omzetverzekering
  • medische kosten verzekering
  • gewaarborgd inkomen

Select any filter and click on Apply to see results