Liability

Elke menselijke activiteit houdt risico voor schade in. De omgeving waarin ondernemingen en ondernemers zich bevinden genereert steeds meer situaties die kunnen leiden tot een verhoging van de aansprakelijkheid. In een dergelijk klimaat is het noodzakelijk de onderneming en haar bestuurders te beschermen tegen mogelijke claims.

Hoe onderscheiden wij ons van andere spelers?

Hoe vanzelfsprekend een goede verzekering ook lijkt, in de praktijk blijken bedrijfsaansprakelijkheidspolissen op vele punten tekortkomingen te vertonen. Een van de belangrijkste oorzaken hierin is de grote mate van standaardisatie van bedrijfsaansprakelijkheidspolissen. Ondernemingen vertonen echter grote verschillen in hun werkwijze, vestigingslanden, contractbeleid, etc. Onze experten analyseren grondig de risico’s van uw bedrijf om tot een sluitende aansprakelijkheidsdekking te komen.

Welke producten en diensten kunnen wij aanbieden?

  • burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating
  • productaansprakelijkheid & terughaalacties (ook wel recall genoemd)
  • beroepsaansprakelijkheid (verplicht voor sommige beroepen)
  • bestuurdersaansprakelijkheid (ook wel D&O genoemd)
  • milieuaansprakelijkheid 
  • werkgeversaansprakelijkheid 

Enkel door uw business te analyseren en te begrijpen kunnen wij een op maat gemaakte oplossing aanbieden.

Alle bouwrisico's (ABR)

Bij veel bouwprojecten zijn verschillende partijen (bouwheer, aannemer(s), architect, enz. …) betrokken. Bij schade kan dit leiden tot discussies, werfstilstand en lange procedures. Als bouwheer kunt u dergelijke verzekering afsluiten en hierdoor genieten van een bescherming van de investering, garanties met betrekking
tot de verzekeringsdekking (al te hoge vrijstellingen en niet-verzekering).

Als aannemer geniet u de bescherming van uw geïnvesteerd kapitaal.

Tienjarige aansprakelijkheid

Na de oplevering van de werken zijn de aannemer(s), de verkoper en de architect van het bouwwerk nog gedurende 10 jaar ‘aansprakelijk’. Fouten in de bouw, meer specifiek ernstige gebreken (muren die scheuren, ernstige vochtproblemen, enz…) kunnen hieronder vallen. Indien een dergelijke polis onderschreven werd, kan bij schade vermeden worden dat rechtbanken worden ingeschakeld.

Concordia Risk Management zal u niet alleen bijstaan voor de plaatsing van dergelijke risico’s
(in binnen- of buitenland) maar ook in het kader van de specifieke schaderegeling.

Let's connect. Contacteer onze specialisten: 

Peter Vercooren

Sales Director
02 423 11 01
Share now!

Mieke Speeckaert

Concordia - Mieke Speeckaert
Legal Director – Property & Liability Manager
09 264 11 18
Share now!

Liability

We gingen niet over één nacht ijs om over te stappen naar Concordia. De combinatie van professionalisme en vertrouwen trok de Groep Verelst over de streep. We zijn heel tevreden over de service die Concordia ons biedt. Concordia denkt met ons mee en dat is exact wat we zoeken in een makelaar.

By: 
Hilde Van Hemelen – Groep Verelst
Share now!

Select any filter and click on Apply to see results