Employee Benefits

Als onderneming stelt u ongetwijfeld vast dat het niet altijd eenvoudig is om goede medewerkers aan te trekken of te behouden. Employee Benefits spelen een voorname rol in uw HR-politiek en dragen bij tot de motivatie en tevredenheid van uw personeel.

Hoe onderscheiden wij ons van andere spelers?

Concordia Risk Management is dé partner van uw HR-afdeling. In functie van uw personeelsbeleid en uw budget werken wij scenario’s uit die zowel betrekking kunnen hebben op nieuwe benefits als bestaande plannen.De implementatie, het beheer en de communicatie nemen wij graag voor onze rekening en dit in continu overleg met de onderneming. Concordia beschikt over een team van experten die zowel de studies als het beheer kunnen organiseren.

Welke producten en diensten kunnen wij u aanbieden?

Arbeidsongevallen

 • Verplichte verzekering vanaf start payroll overeenkomstig de Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen (dekking beroeps- en wegwerkrisico op geplafonneerde bezoldiging die jaarlijks kan geïndexeerd worden)
 • Waarborguitbreidingen ongevallen (optioneel)
 • Excedent beroeps- en wegwerkrisico (gedeelte der bezoldigingen boven het loonplafond)
 • Privé-leven

Groepsverzekering

 • Pensioen (defined benefit, defined contribution of cash balance plannen)
 • Individueel of collectief beheer
 • Bonusplannen
 • Individuele pensioentoezeggingen (IPT)
 • Consolidaties brugpensioenen
 • Salary split
 • Sectorplannen
 • Overlijden (incl. Keyman-verzekering)
 • Invaliditeit
 • Medische kosten

Speciale risico’s

Binnen- en buitenland
 • Persoonlijke ongevallenverzekeringen
 • Ongevallenverzekering ten gevolge van overlijden voor successieplanning
 • Dekkingen crew binnen- en zeevaart
 • Dekking voor buitenlanders die voor een korte termijn in België verblijven (studenten, familieleden, stagiairs, …)
 • Events
 • Waarborgen professionele sportbeoefenaars
Buitenland
 • Buitenland korte termijn voor privé en/of beroepsdoeleinden
 • Buitenland langere termijn of onbepaalde tijd (detacheringen, expatriates, ..)
 • Oorlogsrisico’s – risicogebieden
Andere 
 • Reisbijstand
 • Pensioen/Overlijden
 • Ziekte en ongevallen
 • Medische kosten
 • Repatriëring
 • Kidnap & Ransom
Consultancy-opdrachten
 • Studies
 • Benchmarks
 • Multinational pooling
 • Actuariële diensten
Let's connect. Contacteer onze specialisten: 

Annemieke Dobbelaere

Concordia - Annemieke Dobbelaere
Senior Employee Benefits Consultant
09 264 11 75
Share now!

Michaël Baten

Concordia - Michaël Baten
Employee Benefits Manager
09 264 11 76
Share now!

Pieter Holbrouck

Concordia - Pieter Holbrouck
Employee Benefits Consultant
09 264 11 60
Share now!

La Lorraine

By: 
Philip Depondt - La Lorraine
Share now!

Select any filter and click on Apply to see results