Missie & waarden

Client driven

Meer dan gewone aandacht hebben voor wat onze klanten wensen en hen concrete oplossingen aanreiken

Integrity

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Eerlijk en oprecht informeren wij u vanuit onze positie en deskundigheid over de risico’s die u loopt, met de optimale invulling van uw risicoprofiel voor ogen.

Dezelfde filosofie hanteren wij voor onze medewerkers, leveranciers en aandeelhouders.

Respectful

Door een respectvolle werkomgeving te creëren verwachten wij een totaal engagement van de organisatie en haar leadership. Door respectvol met elkaar om te gaan halen we het beste uit onze belangrijkste assets nl. onze klanten en medewerkers.

Dynamic

Onze wereld staat niet stil. Om hierop in te gaan is het meer dan noodzakelijk om een dynamische organisatie te hebben die flexibel genoeg is om pro-actief om te gaan met deze veranderende wereld.

Involvement

Betrokken zijn bij uw business, uw ambities en uw noden. Het gevoel hebben dat het er “echt toe doet”.

Customer Intimacy

Als klant staat u centraal in onze organisatie. U bent uniek waardoor oplossingen niet voor iedereen gelijk kunnen zijn. Samenwerken op lange termijn is onze enige optie.

Open minded

Niet te snel terugvallen op standaardsituaties, patronen of producten. Bereid zijn met u mee te denken ook al betekent dit niet altijd financiële meerwaarde voor onze organisatie.

Medewerkers mogen, versta moeten, “out of the box” kunnen denken.

Pride

Trots zijn op wat we in de laatste 50 jaar hebben gerealiseerd. Trots zijn op de kans die we krijgen om samen met u geschiedenis te schrijven.