Veiligheid in het verkeer, ieders verantwoordelijkheid, ook van de verzekeringsmakelaar

Het aantal verkeersdoden is in de eerste drie maanden van dit jaar met 15 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Hiermee scoren we beter dan onze buurlanden.

De extra aandacht die gegeven wordt aan verkeersveiligheid en de hiermee gepaarde campagnes zijn hier niet vreemd aan.

Het aantal verkeersdoden vertelt echter niet alles. Elk verkeersongeval is er één teveel. Zelfrijdende voertuigen zullen met zekerheid hier een spectaculaire kentering teweegbrengen. Maar vandaag dienen we dit waar te maken door ons rijgedrag bij te sturen, onze attitude op de weg kan anders. Hier is een belangrijke rol voor de verzekeringsmakelaar weggelegd. Concordia maakt hiervan een agendapunt tijdens haar contacten met klanten. Door op de voet de schadestatistieken op te volgen, kunnen we anticiperen op mogelijke pijnpunten en met de klant naar oplossingen zoeken. Maatoplossingen, al dan niet met externe partners, moeten een oplossing bieden om op termijn resultaat te boeken. De oplossingen werken als ze door het voltallige management worden gedragen.

Concordia heeft hierin ook het voortouw genomen door, zonder uitzondering, al haar voertuigen uit te rusten met een dongle. Deze dongle, een klein apparaatje dat ingeplugd wordt in het voertuig, meet een aantal parameters tijdens het rijden. De bestuurder en/ of de fleetmanager ontvangt op regelmatige basis rapporten in combinatie met geïndividualiseerde waarschuwingen bij ongepast rijgedrag.

Veiligheid begint bij onszelf op de weg.