Concordia - Cyber Risico

Cyber Risico

Op 4 mei 2016 werd de officiële tekst van de ingrijpende nieuwe Europese Verordening met betrekking tot de gegevensbescherming, genaamd General Data Protection Regulation (GDPR) gepubliceerd. Door het verordenend karakter zullen de bepalingen van deze regelgeving directe werking hebben in de lidstaten en dit vanaf 25 mei 2018.

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u even op een rij:

  • Een privacybeleid moet worden ingevoerd;
  • Een reactieplan dient te worden opgesteld en datalekken dienen binnen de 72 uren aan de toezichthouder te worden gemeld.
  • Organisaties moeten informatie met passende technische en organisatorische maatregelen beveiligen;
  • Betrokkenen moeten beter beschermd worden: gegevens moeten duidelijk verkregen zijn en moeten kunnen worden opgevraagd. Ook het verwijderen van persoonlijke gegevens moet heel simpel kunnen gebeuren.
  • De grotere bedrijven vanaf 250 medewerkers dienen een Data Protection Officer te benoemen en ze moeten een register bijhouden waarin bepaald wordt welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. Er wordt slechts een overgangsperiode van 2 jaar voorzien voor bedrijven/organisaties om zich aan te passen.

Dit doet ons stilstaan bij de grote risico’s die zijn verbonden aan het bezitten en verwerken van gegevens.

De nieuwe regelgeving voorziet daarom in hoge boetes die kunnen oplopen tot 2 à 4 % van de omzet.

Wij als uw verzekeringsbemiddelaar, Concordia nv, kunnen u hierin begeleiden en bijstaan. Zo kunnen we onder meer voorzien in passende verzekeringsoplossingen via cyberpolissen die, rekening houdend met de activiteit en structuur van uw bedrijf, op maat worden uitgewerkt.

Een cyberpolis beschermt u onder meer tegen:

  • De gevolgen van hacking
  • De gevolgen van systeeminbraak en verlies van data
  • Diefstal van gegevens en cyberaanvallen.

Dergelijke polis kan uw aansprakelijkheid dekken voor de vorderingen tot schadevergoeding vanwege derden, maar ook uw eigen geleden schade.
Tevens zijn allerlei kosten in het kader van dergelijke incidenten verzekerbaar, waaronder bv de onderzoekskosten van de toezichthouder en de eventuele administratieve boetes.
Daarenboven kan u rekenen op forensische en juridische bijstand naast advies omtrent preventiebeleid.
Indien u interesse heeft of meer informatie wenst over een cyberverzekering, aarzel niet uw accountmanager te contacteren of contacteer ons op het nummer +32 (0) 9 264 11 74.

Bekijk de nieuwsbrief.