Terreur

De recente gebeurtenissen van gisterenavond in het Brussels Centraal Station doen ons stilstaan bij de verschrikkelijke vaststelling dat wij, onze kinderen en andere naasten dienen leren te leven met de continue terreurdreiging.

Het is geen vraag meer van ‘of’, maar van ‘wanneer’.

Ook als bedrijf dien je hierop voorbereid te zijn en laat nu net dit geen gemakkelijke opdracht zijn voor de bedrijfsleiders.

Immers, naast de onvoorspelbaarheid zijn de terreurbewegingen ook sluwer en staat hun brein niet stil om weldoordachte technieken te ontwikkelen met maar 1 doel nl. zoveel mogelijk slachtoffers in 1 aanslag te treffen.

 

Bovendien en helaas blijven we constateren dat ondanks een goede voorbereiding een aanslag soms niet (volledig) vermeden of verijdeld kan worden.

En laat nu net die nuance roet in het eten gooien van de klassieke verzekeringsoplossingen welke we op de verzekeringsmarkt aantroffen tot een tijd geleden.

Als we bijvoorbeeld naar de aanslag van gisterenavond in Brussel kijken, merken we op dat er in feite en gelukkig geen derden-slachtoffers zijn gemaakt en er slechts sprake is van een beperkte materiële schade.

Op grond van de klassieke polissen is er in dergelijke gevallen dikwijls geen sprake van dekking. Immers, als bedrijf dient u eerst een materiële schade te hebben geleden en zal men pas uw bedrijfsschade vergoeden die voortvloeit uit de bedrijfsonderbreking tengevolge van deze materiële schade.

Echter, wanneer we kijken naar het incident van gisterenavond is het perfect denkbaar dat er winkels, hotels en dergelijke bedrijfsschade zullen lijden zonder dat ze enige materiële schade hebben geleden.

 

Door dergelijke tendensen worden de verzekeraars verplicht om buiten dit traditioneel kader oplossingen aan te reiken.

Zo is er bijvoorbeeld de dekking voor het louter lijden van dergelijke bedrijfsschade omdat u in de welbepaalde nabijheid van het betrokken incident gesitueerd bent.

Hetzelfde geldt voor de situatie van een zuivere dreiging zonder dat er sprake is van een aanslag. Ook hier heeft men geen materiële schade geleden, doch wel mogelijks bedrijfsschade.

 

Het Federaal Parket laat weten nog niet zeker te zijn als het om een ‘Lone Wolf’ of een ‘Terreurbeweging’ handelt, doch ook hier bestaan diverse oplossingen voor.

 

Zoals u gisteren zal geconstateerd hebben, is de samenwerking tussen de politionele en militaire diensten sterk ontwikkeld in de gunstige zin.

Als makelaar blijven wij van onze kant uit ook erop toezien dat diezelfde tendens zich voltrekt aan de zijde van de verzekeraars.

 

Hebt u vragen, contacteer ons:

property@concordia.be

tel. 09 264 11 11