Schuldsaldoverzekering, redder in nood??

U bouwt aan uw toekomst en koopt samen met uw partner een mooie woning. Bij het afsluiten van uw lening denkt u steevast aan een schuldsaldo verzekering. U wenst absoluut geen financiële zorgen wanneer u of uw partner onverwacht zou komen te overlijden.Zonder deze verzekering zou de overblijvende partner immers het volledige bedrag aan aflossingen moeten blijven betalen en dat is een zware dobber!

Er zijn echter ook veel andere oorzaken die er kunnen voor zorgen dat de maandelijkse aflossingen van uw lening een ware nachtmerrie worden! Denk maar aan inkomstenverlies door ziekte, ongeval, ontslag, … Kunt u dan ook beroep doen op deze schuldsaldo verzekering?

Wanneer u een schuldsaldo verzekering afsluit dan wordt alleen maar een tussenkomst voorzien bij overlijden en niet bij leven. U kan echter ook bijkomende financiële bescherming vragen in geval van arbeidsongeschiktheid of zelfs onvrijwillige werkloosheid. Wat u ook niet uit het oog mag verliezen is het feit dat een schuldsaldo verzekering niet bedoeld is om u een extra kapitaal uit te keren bij overlijden. Een extra kapitaal kan echter heel nuttig zijn als appeltje voor de dorst want na het overlijden van u of uw partner staat de nabestaande er immers alleen voor om het gezin verder te runnen!

Bescherm uw project maar ook uw toekomst!