Schip gezonken voor de haven? Hou zelf het hoofd boven water!

Port Blockage

Havenbedrijven en terminals hebben over het algemeen een degelijke Property & Equipment verzekering om de investering in hun assets te beschermen. Ook een dekking contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is gemeengoed. Maar iets wat vaak over het hoofd wordt gezien of wat wordt weggewuifd als een verwaarloosbaar risico – en waarvoor dus geen dekking wordt uitgenomen – is het bedrijfsverlies dat je lijdt wanneer een deel van de haven door een incident voor bepaalde tijd ontoegankelijk wordt. Een schip dat zinkt of strandt in de vaargeul voor de haven, een sluisdeur die wordt aangevaren, het zijn eerder zeldzame voorvallen. Maar tegelijk zijn het catastroferisico’s die een aanzienlijk inkomensverlies kunnen veroorzaken. Een weg vrijmaken of een stuk spoorweg herstellen is meestal een kwestie van uren of dagen, maar het vrijmaken van een vaarweg of het herstellen van een sluis kan weken of zelfs maanden duren. Een heel lange tijd om van inkomsten verstoken te blijven of op zijn minst een aanzienlijke terugval te ondergaan. 

Daarom loont het steeds de moeite om deze overweging mee te nemen in de globale risicoanalyse van je bedrijf. Het is een kleine moeite om te berekenen wat de impact van zo’n incident zou zijn op je bedrijfsinkomsten.  

Schrik je van de uitkomst, dan hoeft dat nog geen reden tot ongerustheid te zijn. Er bestaan specifieke aansprakelijkheidspolissen voor Ports & Terminals. Daarbij is de dekking voor een door port blockage veroorzaakte business interruption een meer dan te overwegen optie. Dit laat je niet enkel toe om een aanzienlijk deel van je gederfde inkomsten te recupereren, maar dekt bijvoorbeeld ook de extra kosten die je moet maken om je activiteiten zoveel mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.

Hebt u vragen of wil u meer info? Neem vrijblijvend contact op:

marine@concordia.be

tel. 09 264 11 20