Schadestatistieken? Bespreek ze en neem actie!!!

In de huidige verzekeringsmarkt ligt de focus soms teveel op premie reducties, wat uiteraard ook belangrijk is, maar soms te weinig bij het helpen van ondernemingen om inzicht te krijgen in hun schadestatistieken.

Het is belangrijk dat de schadestatistieken gekend zijn en correct geïnterpreteerd worden, lees vertaald worden.

Deze oefening is tweeledig, enerzijds om eventuele onverantwoorde reserves te voorkomen waardoor het risico minder aantrekkelijk wordt voor de verzekeringsmarkt en anderzijds om preventie acties op te zetten in functie van een aantal criteria.

Geanalyseerde schadestatistieken in combinatie met preventie zijn een bewijs van risicomanagement. Verzekeraars hechten steeds meer belang aan risicomanagement bij hun (toekomstige) klanten, wat een positieve benadering mogelijk maakt tijdens de (her)onderhandelingen.

Het advies luidt om schadestatistieken op regelmatige basis te bespreken met uw verzekeringsmakelaar die u kan adviseren bij het nemen van de juiste acties.

Bij Concordia is het gebruikelijk om de schadestatistieken minstens jaarlijks te bespreken en bij voorkeur om de zes maanden, om tijdig in te grijpen indien nodig.

Heeft u vragen of wenst u meer info? Neem vrijblijvend contact op: via e-mail: fleet@concordia.be of per tel. 09 264 11 95.