risk management

Risicobeheer: van hype naar must.

‘Risk comes from not knowing what you`re doing’ is een uitspraak van de bekende investeerder Warren Buffet. Dit citaat vat perfect samen waar risk management om gaat. Ondernemen is weten waar je mee bezig bent. 

Tal van (on)controleerbare risico’s spelen een rol bij het nemen van beslissingen.

Ondernemen zonder er aandacht aan te besteden, is als 's nachts autorijden zonder lichten. Of je wordt overmand door schrik en gaat aan de kant staan. Of je gaat vooruit, vertrouwend op puur geluk.

Toen de economische crisis uitbrak, trad risk management steeds vaker in de schijnwerpers. Inmiddels is risk management allang geen hype meer. Risk management zou ondertussen een vast onderdeel moeten zijn van het beleid van vrijwel iedere onderneming. 

Risicobeheer is de identificatie en kwantificatie van risico’s en het nemen van acties om deze te beheersen, te minimaliseren of te annuleren. Het gaat veel ruimer dan louter de verzekerbare of verzekerde risico’s.

Met een goed functionerend en adequaat risicobeleid verkleint de kans op incidenten aanzienlijk. Als ze zich desondanks toch voordoen, dan blijven ze beheersbaar.
Risk management zorgt ervoor dat ondernemingen kunnen anticiperen en beheersmaatregelen kunnen treffen die de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen. Bovendien brengt risicomanagement niet alleen de risico’s in kaart. Ook de potentiële kansen komen aan het licht.

Concordia is een ervaren partner die samen met zijn klanten nadenkt over risico's, bewuste afwegingen maakt en een plan uitrolt dat een stevig kader vormt om op ieder ogenblik - proactief of actief - adequaat handelen.