Patronale bijdragen van 8,86% in arbeidsongevallen?

Patronale bijdragen van 8,86% in arbeidsongevallen?

Wist u dat de patronale bijdrage van 8,86 % ook van toepassing is op het premiegedeelte “overlijden” van de “aanvullende verzekeringen excedent en privé-leven ” in arbeidsongevallen?

 

Met ingang van 01/01/1989 werd een bijzondere bijdrage ingevoerd, die gelijk is aan 8,86 %.  Deze wordt berekend op alle stortingen die door de werkgevers worden verricht om aan hun personeelsleden of aan hun rechtverkrijgende(n) buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood te verlenen.

Dit wordt strikt toegepast in de plannen Employee Benefits op de patronale premies leven en overlijden.

 

Minder bekend en door Assuralia jaren aangevochten is de toepassing van 8,86 % op de overlijdensverzekering in excedent en privé-leven.

 

De RSZ blijft bij haar standpunt! Het is een duidelijke wettelijke bepaling die geen verdere interpretatie behoeft.  Zij zijn in gelijk gesteld door een vonnis van 08/05/2015 door de arbeidsrechtbank van Brussel.

 

Bij een belastingcontrole of sociale inspectie kan u erop attent worden gemaakt dat deze bijdrage verschuldigd is.

 

Heeft u verdere vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Employee Benefits