concordia

Pas verschenen met Concordia als coauteur: "De stabiliteit van de wet-Peeters doorgelicht."

Sinds 1 maart ligt het boek “De stabiliteit van de wet-Peeters doorgelicht” in de rekken. Aan deze verhelderende publicatie van Meester Nic Cleymans werkten diverse auteurs mee, waaronder Mieke Speeckaert, manager Liability &  Property bij Concordia.

Met de wet-Peeters zullen de aannemer, architect en andere ‘dienstverleners in de bouwsector’ verplicht zijn om vanaf 1 juli 2018 hun “tienjarige aansprakelijkheid” te verzekeren die voortkomt uit de handelingen die zij beroepshalve stellen m.b.t. een vergunningsplichtige bouw of renovatie van een woning.

Nu al is duidelijk dat deze nieuwe wet een moeilijke jeugd zal kennen. De wet wijkt af van het gemene recht, introduceert nieuwe begrippen, definieert sommige begrippen en andere – spijtig genoeg – niet en roept vele praktische vragen op. Of de doelstellingen van de wetgever (het wegwerken van de discriminatie tussen architect en aannemer enerzijds en consumentenbescherming anderzijds) bereikt zullen worden, is nog maar de vraag.

Met betrekking tot de concrete invulling van de wet “op de werf”, kijken aannemers/architecten naar hun makelaar, makelaars kijken naar de verzekeraars en deze kijken voornamelijk naar mekaar … Onzekerheid troef in het vooruitzicht van 1 juli 2018.

In deze publicatie wordt de nieuwe wetgeving op een heldere en kritische manier uiteengezet. In een tweede gedeelte laten practici uit de sector, waaronder Concordia, hun licht schijnen op de toepassing van de wet “op de werf”. Heel handig is ook dat én de wet én de – belangrijke – memorie van toelichting het boekje completeren. Dit alles maakt van het geheel een uiterst praktisch werkinstrument voor de aannemer, de architect, het studiebureau, diens advocaat, makelaar en verzekeraar.

De stabiliteit van de wet-Peeters doorgelicht

Editor: Nic Clijmans

Uitgeverij die Keure

ISBN 9789048632633