Concordia Terrorismeverzekering

Terrorisme

De aanslagen in Parijs hebben de hele wereld geschokt. De verhoging van het dreigingsniveau in ons land heeft ons doen beseffen dat het risico op aanslagen gevaarlijk dichtbij komt. Het spreekt voor zich dat onze gedachten gaan naar de slachtoffers, maar misschien stelt u zich terecht de vraag: wat als ik of een medewerker er bij was? Wat als mijn bedrijf schade oploopt door terrorisme?

Na de aanslagen in New York werden ook dergelijke vragen gesteld waardoor verzekeraars de gevolgen van terrorisme vergeleken met een oorlogsdaad. Rekening houdend hiermee schrapten ze daarom in allerlei polissen de dekking schade voortvloeiend uit terroristische activiteiten. Op 1 april 2007 als gevolg van de terrorismewet werd in België een partnership opgericht tussen de overheid en de privé-sector. Verzekeraars kunnen zich aansluiten bij de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Deze “Pool” vergoedt slachtoffers op basis van het solidariteitsprincipe tussen de overheid en (her)verzekeraars. In 2014 bedroeg de vergoedingslimiet zo’n 1,2 miljard EUR.

Lees meer