mypension.be

De meesten onder u hebben het reeds opgemerkt: sinds kort kan men op mypension.be niet langer enkel het aanvullend pensioen (2e pijler) raadplegen, maar ook het wettelijk pensioen (1e pijler).

Het loont dan ook zeker en vast de moeite eens een kijkje te gaan nemen als ambtenaar, loontrekkende of zelfstandige. Onder het luik “wettelijk pensioen” kan men een raming terugvinden die bestaat uit de werkelijke gekende situatie tot op heden (toestand 1 januari) enerzijds en een projectie gebaseerd op de veronderstelling dat men de huidige loopbaan verderzet tot aan pensioen anderzijds.

Ziet u dan werkelijk het bedrag dat u zal ontvangen op uw pensioen? Neen, u ziet dit bedrag uitgedrukt in koopkracht vandaag, zodat u goed kan vergelijken wat u met dit bedrag allemaal kan doen in de huidige gekende economische context.

Verder ziet u ook de vroegste datum waar op u met pensioen kan gaan, alsook uw wettelijke pensioendatum.

Op de agenda (eind volgend jaar) staat verder nog de mogelijkheid de loopbaan te simuleren. U zal kunnen nagaan hoeveel uw pensioen stijgt als u enkele jaren langer aan de slag blijft of hoeveel uw pensioen daalt als u enkele jaren deeltijds gaat werken.

Opgelet, uw eventuele afkoop van studiejaren, het pensioensparen en langetermijnsparen (3e pijler) vindt u niet terug op mypension.be.

Niet onbelangrijk is dat u ook gegevens kunt toevoegen: gsm-nummer, e-mail, bankrekeningnummer: zo blijft u beter op de hoogte en kan de pensioeninstelling u gemakkelijker contacteren indien dat nodig zou zijn.

Opgelet, de huidige raming van uw wettelijk pensioen blijft onderworpen aan heel wat parameters die kunnen veranderen: keuzes in uw loopbaan, huidige wetgeving, inflatie, etc. Het wettelijk pensioen (1e pijler) is een stelsel van repartitie, met andere woorden, de actieve bevolking betaalt het pensioen van de gepensioneerden. Zolang de verhouding actieve bevolking en gepensioneerden constant blijft is er geen probleem, door de vergrijzing moeten echter oplossingen worden gezocht.

Daarom willen wij, Concordia, graag het belang van de 2e pijler en 3e pijler nogmaals benadrukken. Deze pijlers, die bestaan in een aanvulling bovenop uw wettelijk pensioen, maken deel uit van een kapitalisatiesysteem: u spaart voor uzelf. De verhouding actieven-gepensioneerden speelt in dergelijke systeem geen rol.

Wenst u meer informatie? Contacteer ons departement Employee Benefits: eb@concordia.be en/of klik hieronder:

https://mypension.onprvp.fgov.be/MyPensionBrochure/MyPension_NL.pdf