General Average

Als je goederen over zee verscheept zijn er twee opties. Ofwel komen ze aan, ofwel niet. En als ze aankomen dan zit je safe. Toch?

Je goederen zijn gered. Maar jij nog niet helemaal. Stel je voor: tijdens het aanlopen van een haven valt de aandrijving van je schip weg, waardoor het buiten de smalle vaargeul terecht komt en aan de grond loopt. Die “grond” blijkt bovendien een rif te zijn, waarvan een scherpe rand de romp van het schip doorboort en er water binnenloopt in één van de ruimen. Er wordt alarm geslagen en de betrokken partijen sluiten zo snel mogelijk een bergingscontract af. De bergingsmaatschappij slaagt er met de nodige moeite in het schip vrij te krijgen en sleept het naar de haven. Enkel goed nieuws zo lijkt het. En dat is het uiteraard ook. Maar om zover te komen heeft men eerst een aanzienlijk deel van de lading moeten overladen op pontons om het schip lichter te maken. Samen met de kosten van de sleepboten voor het losmaken en naar de haven brengen van het schip, de honoraria en kosten van een hele batterij experts, de prijs van de noodherstelling, alle overuren, en zo verder, loopt de operatie al snel in de miljoenen euro’s. En die kost moet gedragen worden door alle belanghebbenden, elke partij die voordeel had bij het redden van het schip. Dus niet enkel de scheepseigenaar, maar onder andere ook de eigenaars van de goederen aan boord. Dit systeem, General Average, wordt al zo’n drieduizend jaar toegepast. Eerst gebeurde dit op basis van ongeschreven maritiem gewoonterecht, later werd het meermaals gecodificeerd. Een dergelijke bijdrage aan de redding van het schip en zijn lading kan een financiële strop betekenen, zowel voor kleine bedrijven met één of enkele waardevolle containers aan boord, als voor grote ondernemingen die hun goederen in grote hoeveelheden tegelijk verschepen. Op dat moment beschermt een adequate ladingverzekering je bedrijf niet enkel tegen het verlies van je goederen, maar ook tegen General Average en de bijhorende bergingskosten.  

En ook als je een freight forwarder bent die in opdracht werkt loop je een risico. Als jouw klant zijn lading niet verzekerd heeft en dus niet aan een verzekeraar kan vragen borg te staan, kan hem een cash waarborg gevraagd worden. Het gebeurt dat een ladingeigenaar op dat moment beslist zijn lading op te geven om hieraan te ontsnappen. Dat leidt tot opslagkosten in de loshaven en eventueel vernietiging van de goederen. En voor deze kosten – al snel enkele duizenden euro’s – draai je in dat geval op als freight forwarder. In dit licht is het een kleine moeite om even af te stemmen met je aansprakelijkheidsverzekeraar of je hiervoor al gedekt bent. Het voorval met de CSCL Jupiter bewees dat er zelfs in een goed beveiligde omgeving als de Schelde nog voldoende mis kan gaan. En ook daar had de bergingsoperatie kunnen uitdraaien op het  overladen van een deel van de goederen, ongeacht de beperkte schade aan het schip zelf.

Heeft u vragen, neem vrijblijvend contact op via marine@concordia.be.