Fusie Concordia Holland en De Keizer

Krachtenbundeling Concordia Holland en ‘De Keizer’ definitief een feit

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst hebben vandaag, maandag 2 januari 2012, de beide Rotterdamse beursmakelaars Concordia Holland en ‘De Keizer’ hun krachten definitief gebundeld. Deze makelaarscombinatie, die verder zal opereren onder de naam Concordia De Keizer, zal met 100 medewerkers en een omzet van ruim 17 miljoen euro tot de grootste beursmakelaars van ons land behoren en qua omvang een plaats verwerven in de Top-25 van intermediairbedrijven in Nederland. Concordia De Keizer gaat deel uitmaken van de Concordia Groep, die met een belang van 70% meerderheidsaandeelhouder wordt in de nieuwe combinatie.

Beide bedrijven ondertekenden op 12 augustus 2011 een intentieverklaring voor een fusie en kort daarna werd een due-diligence-onderzoek in gang gezet. In het verlengde van wat beide beursmakelaars voorheen afzonderlijk deden zal Concordia De Keizer advies en begeleiding verstrekken aan bedrijven – van MKB tot multinational – op het terrein van de financiële dienstverlening en risicomanagement. De directies van beide fusiepartners zien grote synergievoordelen en volop groeimogelijkheden in deze krachtenbundeling . “Juist in deze, voor het intermediair, zo complexe tijden vol veranderingen is een verdere schaalvergroting essentieel. Daardoor kunnen we op alle terreinen onze slagkracht vergroten, nóg beter en flexibeler inspelen op marktontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving. Onze biezondere aandacht zal gaan naar de optimalisering van de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Concordia en De Keizer zullen voorlopig hun werkzaamheden voortzetten vanuit hun huidige vestigingen in respectievelijk Rotterdam (Westplein 12-14) en Capelle aan den IJssel (Barbizonlaan 1). De beide fusiepartners streven ernaar in de loop van dit jaar samen hun intrek te nemen in een pand in de Rotterdamse regio. Uiteraard zullen alle huidige leden van de managementteams van beide bedrijven bij de nieuwe makelaarscombinatie betrokken blijven.

Rotterdam, 2 januari 2012

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Frank van Akkerveeken, tel. +31 10 2 511 259 of +31 6 52 45 87 37 of Jaap van der Hoek, tel. +31 10 4 402 844 of +31 6 53 98 12 47.