concordia klasseert geen dossiers

Concordia klasseert geen dossiers

Schadedossiers kunnen heel complex zijn.  Soms raken ze erdoor zelfs in een impasse. De enen handelen zo’n dossier af, door het te migreren naar de categorie ‘geklasseerd’. Concordia goes the extra mile. Een dossier kan voor ons pas rusten als we alle pistes hebben bewandeld die tot de best mogelijke oplossing leiden.

We zetten onze ervaringskennis, verzekeringstechnische knowhow en juridische expertise in, om tot het punt te komen waarop alle betrokkenen de optimale consensus bereiken: out of the box, gefundeerd, in alle sereniteit en met respect voor alle partijen. Het is een absolute meerwaarde die Concordia als makelaar biedt.

Die meerwaarde van Concordia illustreren we met een voorbeelddossier. Om de privacy van onze klant niet in het gedrang te brengen, spreken we van Bedrijf X.

Situering: Bedrijf X heeft productiesites in België en Nederland. In een productie unit van de Nederlandse site breekt een verwoestende brand uit. De experten komen de schade vaststellen. Op basis van het taxatierapport dat bij het afsluiten van de polis werd opgemaakt door een erkende taxateur wordt de schade geraamd. Ofschoon de toestand ter plaatse neigt naar een ‘total loss’, ligt de raming significant lager. Op het eerste gezicht is er geen sprake van nalatigheid of fouten bij het opstellen van de polis. Niettemin is er in dit geval sprake van onderverzekering.

Dit heeft uiteraard een grote impact voor de verzekeringsnemer. Het uit te keren schadebedrag zal de werkelijke schade niet dekken. Wat met de voorwaarden die eraan verbonden zijn? Hoe zit het met de toekomstige bestemming van het pand? Wat zijn de gevolgen voor de toekomstige verzekering? Etc.

Deze oncomfortabele situatie kan bovendien leiden tot een onherstelbaar conflict met de verzekering. Er werd te weinig kapitaal verzekerd, te weinig premie betaald en bijgevolg werd de schade pro rata berekend… ondanks het feit dat alles in se volledig volgens de regels is gebeurd. In dat geval haken verzekeraars vaak af, om het risico in de toekomst nog te verzekeren. Of ze zijn bereid het nog te doen tegen uitgesproken voorwaarden.

We staan op dit moment schijnbaar voor voldongen feiten. In principe kan de zaak afgesloten worden – lees geklasseerd. Niet voor Concordia. Concordia gaat de zaak dieper uitspitten. De juridische specialisten van Concordia analyseren de wetgeving en de gebruiken en vinden een logische verklaring. De oorzaak van de onderverzekering is te vinden bij de manier waarop bijvoorbeeld de taxatie gebeurt. In België werd in dit geval de taxatie opgesplitst voor bepaalde rubrieken in inhoud en gebouw in tegenstelling tot Nederland.

Om klaarheid in de zaak te scheppen, een elegante regeling te vinden en in de toekomst gelijkaardige situaties te vermijden, nodigde Concordia - als objectieve bemiddelaar - de betrokken partijen uit, om samen rond de tafel te zitten. Het was de start van een constructief proces. Voor onze klant kwam er een bevredigend resultaat uit de bus. Ook de relatie tussen de klant en de verzekeraar werd geconsolideerd. En – last but not least – door met respect het proces met elkaar aan te gaan, werden toekomstgerichte fundamenten gebouwd. Het was voor iedereen een excellent leerproces.

Voor Concordia is ieder dossier een challenge om zijn meerwaarde als ervaren en deskundige makelaar effectief te bewijzen.