Concordia Concours 2013

Een nieuw initiatief van PAK en Concordia

PAK is een vereniging zonder winstoogmerk die opgericht werd in 2012. De jonge vzw is erop gericht om het werk te promoten van Belgische en internationale hedendaagse kunstenaars. PAK beschikt over een omvangrijke tentoonstellingsruimte van 300m² op een natuurterrein van 2 hectaren in de gemeente Gistel, dichtbij Oostende. Op regelmatige basis worden er individuele en groepstentoonstellingen georganiseerd. PAK staat open voor alle artistieke disciplines : van schilderkunst, beeldhouwkunst, collage en fotografie, tot video, literatuur, theater, performance, muziek of nog andere kunstvormen. De vzw wenst rechtstreekse ontmoetingen tussen de kunstenaar en het publiek aan te moedigen en organiseert eveneens lezingen en atelierbezoeken voor kunstliefhebbers en verzamelaars.

Onder de naam Concordia Concours 2013 biedt PAK vanaf midden oktober een platform aan het beeldend werk van jonge Belgische en Nederlandse kunstenaars. De eerste editie van Concordia Concours 2013 is een gezamenlijk initiatief van PAK en Concordia, één van de meest toonaangevende verzekeringsmakelaars in de Benelux. In een tijd waarin kunst verzekerd wordt aan alsmaar hogere waarden en op die manier soms buiten het bereik blijft van vele kleinschalige artistieke initiatieven, wenst Concordia zich samen met PAK net in te zetten voor de toegankelijkheid van kunst. Als bedrijf streeft Concordia bovendien naar vernieuwing en vooruitgang in een alsmaar sneller evoluerende maatschappij, een thematiek die ook raakt aan de inhoudelijke praktijk van heel wat (jonge) kunstenaars.