Concordia ‘In house Tools’: elke klant optimaal en exact op maat opvolgen, adviseren en verzekeren

Overkoepelende visie

De tijden dat een makelaar zich quasi uitsluitend op polissen diende te concentreren, ligt ver achter ons. Hedendaags claim management vergt een visie die inzoomt op een brede waaier van facetten, zoals de verzekeringstechnische, de economische/commerciële (denken we bv. een patstellingen t.g.v. betwistingen van facturen), de contractuele (bv. juridische aansprakelijkheden), de incidentie en frequentie van schadeclaims, de impact ervan op de balans schade/reserves e.d.

Het spreekt voor zich dat dit voor elke klant anders ligt en dat is net waar Concordia volop op inzet.

Intensieve monitoring

Wij monitoren continu en heel precies de parameters die ons toelaten om op een creatieve, no-nonsens manier de risico’s optimaal te dekken en de klant te behoeden voor onnodige oververzekering. Dit begint reeds bij de screening tot in het detail van contracten, waardoor we op claims kunnen anticiperen door een sterk juridisch draagvlak te creëren. Daarnaast brengen we ook alles claims in kaart om patronen te ontdekken, tendensen te spotten, de draagwijdte in te schatten: kortom, om ad hoc voeling te krijgen met de processen, op overkoepelend en individueel niveau. Hierdoor kan Concordia altijd kort op de bal spelen en verregaand maatwerk aanbieden dat realistisch, adequaat en competitief is, onder andere door interessante pakketten samen te stellen ‘à la tête du client’.

In House Tools

Om de evoluties op de voet te kunnen volgen en hierdoor voor elke klant ad rem te kunnen anticiperen en bijsturen, investeert Concordia voluit in de digitalisering van de rapportering. Hiervoor ontwikkelt Concordia ‘In House Tools’ die volledig zijn afgestemd op de specifieke noden van onze experten en onze klanten. Ook hier grijpen we doelbewust niet naar de standaard oplossingen maar naar uitgekiend maatwerk.

High Potentials met de Concordia spirit

Meten is weten, wordt pas relevant als het een bron is waar concrete vernieuwing en verandering uit voortvloeien. Daarom investeert Concordia ook in een sterk, multidisciplinair team van experten dat doordrongen is van de Concordia spirit: voeling hebben en houden met de klant; gebeten zijn door creatieve oplossingen; ‘samen’ kennis en skills delen en inzetten om op een uitmuntende manier tegemoet te komen aan de actuele en toekomstige noden van elke klant.

Familiaal karakter. Internationale slagkracht.

Vanaf zijn oprichting heeft Concordia een familiaal karakter. Dat karakter zit nog steeds in onze genen. Het maakt dat we altijd heel dicht bij onze klanten staan en dat we ons steeds maximaal inleven in ieders unieke positie. Dankzij onze soepele bedrijfsstructuur en -cultuur hebben we een bijzonder enthousiast en wendbaar team dat snel en doelgericht functioneert. Zo hebben we o.a. gespecialiseerde cellen ontwikkeld die onmiddellijk kunnen interveniëren via snelle, efficiënte procedures. Expertise, complementariteit en co-creatie zijn drie essentiële pijlers.

Het feit dat we deel uitmaken van de Ecclesia groep verhoogt onze daad- en slagkracht.

Let's connect. Contacteer onze specialisten: 

Mieke Speeckaert

Concordia - Mieke Speeckaert
Legal Director – Property & Liability Manager
09 264 11 18
Share now!