Burn-out, een beroepsgerelateerde ziekte.

We vernemen om de haverklap dat het aantal werknemers met een burn-out toeneemt, exacte cijfers zijn moeilijk te vinden. Burn-out valt niet te onderschatten en is ondertussen ook erkend als "beroepsgerelateerde ziekte". Maar zijn uw werknemers reeds gedekt via de collectieve verzekering gewaarborgd inkomen?

De werkbaarheidsmonitor van de Vlaamse Overheid spreekt over 9,6% van de werkende Vlamingen die wat betreft stress tot een acuut problematische categorie behoren. Een studie van Securex spreekt over 1 op de 10 werknemers met een reële burn-out en 1 op de 4 met spanningsklachten zoals negatieve emoties, fysieke en psychische gezondheidsklachten. Wellicht gaat het in België om tienduizenden werknemers.

Burn-out is geen arbeidsongeval en werd ook in het verleden niet erkend als beroepsziekte. Burn-out wordt nu wel erkend als een beroepsgerelateerde ziekte, wat de overheid toelaat om preventieve maatregelen te nemen op de werkvloer. Dat valt dan onder 'preventie op het werk'. Burn-out is wel nog altijd geen 'beroepsziekte'. Bij een beroepsziekte is de werkgever verplicht de oorzaken weg te nemen, ook kunnen patiënten van extra terugbetalingen genieten. Het kabinet De Block maakte vorig jaar al het volgende duidelijk: "Beroepsziekten zijn louter het gevolg van werk, burn-out heeft meerdere oorzaken." Gerenommeerde specialisten wijzen erop dat burn-out een containerterm is geworden die een te grote lading dekt. Daarmee raken ze een heikel punt, dat ook de verzekeraars parten speelt.

Nogal wat werkgevers bieden hun personeel (+/- 600.000 werknemers in België) een verzekering gewaarborgd inkomen aan. Het gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid is bedoeld om de beperkte wettelijke vergoedingen aan te vullen teneinde een vervangingsinkomen te waarborgen als gevolg van het totale of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende inkomstenverlies. Maar een burn-out is niet altijd standaard verzekerd. En als dat wel zo is, gelden er dikwijls beperkingen en voorwaarden (wachttijd, duur en inperking van tussenkomst, bijkomende voorwaarden, ...). Daarnaast eisen sommige verzekeraars bijkomend dat de patiënt een re-integratieprogramma volgt, dat de verzekeraar evenwel financiert.

Nog zeker niet alle verzekeraars staan open om zomaar dekking te bieden voor burn-out. De kostprijs van de dekking is afhankelijk van de betrokken werknemerspopulatie. Hoe gevoeliger het personeel is om in een burn-out te belanden, hoe hoger de premie. Zo zijn vrouwen gevoeliger dan mannen voor een burn-out net zoals managers en directieleden een hoger risico vertonen dan arbeiders met een zwaar beroep.

Wil u meer weten of hebt u specifieke vragen, dan willen wij hier graag met u persoonlijk over praten! Aarzel dan ook niet om onze dienst Employee Benefits te contacteren op het nr. 09/264 11 75 of per mail via eb@concordia.be.