Als werkgever heeft u de plicht om, conform de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, uw personeel vanaf de eerste werkdag te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Deze verzekering dekt ongevallen op de werkvloer en tijdens het woon-werkverkeer. Uw werknemers zijn dan verzekerd tegen loonverlies bij tijdelijke en blijvende ongeschiktheid, de overlevende partner en eventuele kinderen ontvangen een vergoeding bij overlijden. De verzekering omvat ook de vergoeding van kosten zoals medische verzorging, verplaatsing, prothesen en hulp van derden volgens het wettelijk barema RIZIV.

Waarom Concordia?

Concordia heeft door de jaren heen een grondige ervaring opgebouwd omtrent arbeidsongevallen, aanvullende waarborgen en speciale risico's. Concordia helpt u de risico's goed in te dekken en staat jullie ook graag bij met technische raadgeving om de werkomstandigheden voor uw werknemers veiliger te maken.

Als zelfstandige krijgt u bij ons gericht en professioneel advies. Een ongeval is snel gebeurd, zowel thuis als op het werk. Concordia gaat steeds op zoek naar de best passende oplossing in functie van uw inkomen.

Voor wie is deze verzekering?
  • Arbeiders
  • Bedienden

Wij helpen u met:

  • Arbeidsongevallen
  • Aanvullende dekkingen excedent en privéleven
  • Ongevallen zelfstandigen (24/7)
  • Speciale risico's
  • Travel & Events
  • Kidnap & Ransom
  • Ongevallenverzekeringen ten gevolge van overlijden voor successieplanning
  • Crewdekking binnen- en zeevaart

Connect

Wij begrijpen uw behoeften en ambities.
​Vertrouw op ons team.
Contacteer ons vandaag!

Karin Marlier
Manager Brokerage
+32 9 264 11 32

Connect on Linkedin

Wenst u ons 
Workmen's 
Compensation team te contacteren?