Press Room

Regeerakkoord: aanvullend pensioen nóg belangrijker

Pieter Holbrouck - Employee Benefits & Healthcare Manager


De regering-De Croo heeft een aantal akkoorden bereikt die een belangrijke invloed hebben, zowel op uw wettelijk pensioen (eerste pijler) als op uw aanvullend pensioen (tweede pijler). Graag geven we u een overzicht van de belangrijkste zaken die de komende jaren op de agenda staan van onze minister van Pensioenen, Karine Lalieux, teneinde het Belgisch pensioenlandschap te versterken.

 

Eerste pijler

Allereerst erkent de regering de stijgende vergrijzingsuitgaven en bijgevolg noodzaak om de effectieve loopbaanduur op te trekken, voornamelijk voor oudere werknemers. Maatregelen zoals het deeltijds pensioen, zachte landingsbanen, alsook opleiding en heroriëntatie tijdens de loopbaan zullen worden aangemoedigd teneinde onze eerste pijler betaalbaar te houden. Daarnaast tracht de regering de grote verschillen tussen de drie stelsels (ambtenaren, werknemers en zelfstandigen) te verminderen, onder meer door het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen op te trekken in de richting van 1.500 euro netto. Opgelet, pas vanaf 30 loopbaanjaren als werknemer of zelfstandige heeft u recht op een minimumpensioen, en op dat ogenblik 2/3 van het minimumpensioen. Binnen de huidige spelregels kunnen die 30 jaren ook gelijkgestelde jaren bevatten, maar de regering beoogt de voorwaarden te verstrengen en een voorwaarde van effectieve tewerkstelling toe te voegen. Noteer ook alvast dat de pensioenbonus opnieuw voor alle stelsels wordt ingevoerd om de werkgelegenheidsgraad tijdens de laatste jaren te verhogen.


Tweede pijler

De verwachting is echter dat de eerste pijler verder onder druk zal blijven staan en bijgevolg wordt ook de tweede pijler verder aangemoedigd en uitgebreid. Algemeen stelt de regering-De Croo dat iedere werknemer een aanvullend pensioen dient te opbouwen op basis van bijdragen gelijk aan minstens 3% van het brutoloon. Uit ervaring weten wij dat heel wat werkgevers vandaag minder of helemaal geen aanvullend pensioen opbouwen. Opgelet, indien u het aanvullend pensioen van uw werknemers wenst uit te breiden is de kans groot dat u rekening dient te houden met de harmonisering tussen de arbeiders en de bedienden. Verder neemt de regering het beleggingsbeleid alsook de kosten verbonden aan het beheer van een aanvullend pensioen onder de loep. Welke maatregelen zullen worden genomen, dient nog te worden bestudeerd.

Wenst u transparant inzage in uw kostenstructuur? Heeft u hierop vandaag nog geen zicht? Aarzel niet om ons te contacteren!

Deel dit artikel

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!