Press Room

Het belang van een goederentransportverzekering

Nathalie Pasqualino - Marine Account Manager

Zeevracht is een van de oudste industrieën ter wereld, maar speelt nog altijd een hele belangrijke rol in de wereldeconomie. Schepen vervoeren en zeehavens behandelen ongeveer 90% van het wereldwijde handelsvolume.

Maritiem transport is een miljardenindustrie en eveneens een complexe wereld. Men staat soms versteld wat er allemaal kan gebeuren. Goederenvervoerders en verschepers krijgen meer en meer te maken met cargo diefstallen, schipbreuken en andere desastreuze gebeurtenissen.
Volgens het SensiGuard Supplu Chain Intelligence Center rapport, waren er in 2017 4,485 goederendiefstallen. De drie landen met het hoogste cargo diefstal cijfer zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België. Containerschepen worden groter en vervoeren alsmaar meer containers. Dit is de reden voor de jaarlijkse toename in verloren vracht. Volgens de 2017 Survey of The World Shipping Council gaan er jaarlijks gemiddeld 1,390 containers verloren op zee.
 

3 Aandachtspunten

1. De vaarroute

De routekeuze heeft een belangrijke rol bij het beveiligen van de goederen. Men opteert best niet automatisch voor de kortste of snelste route, want deze zijn soms het meeste risicovol. De weersomstandigheden, de reisduur, de politieke en economische stabiliteit binnen een land, risico op piraten, etc. beïnvloeden de keuze naar de beste vaarroute. Algemeen gezien is het zeetransport binnen Europa veiliger omdat de havens striktere veiligheidsmaatregelen en hogere kwaliteitsschepen hebben.
 

2. De opslagplaats

Het belang van de opslagplaats is iets wat veel bedrijven over het hoofd zien. Dit kan een depot, entrepot, magazijn, werf, een container of een kade zijn. In sommige gevallen blijven de goederen voor een korte tijdsduur in de opslagplaats, dan spreekt men van een tussentijds verblijf, maar soms kan het zijn dat de goederen voor een langere periode (enkele weken/maanden) in een magazijn worden gestockeerd voordat ze de eindbestemming bereiken.
Het risico op brand- of waterschade aan de goederen is een reëel gegeven indien de opslagplaatsen niet conform zijn of zelfs gebrekkig. Men kan financiële verliezen vermijden en het risico minimaliseren door een juiste keuze van de opslagplaats voor de goederen.
 

3. Incoterms

Incoterms, of International Commercial Terms zijn internationale afspraken die worden gebruikt om de verdeling van de kosten en de risico’s van het internationaal vervoer bij internationale handelstransacties te regelen tussen verkoper en koper. De leveringscondities zullen bepalen wie er verantwoordelijk is voor het afsluiten van de verzekering, de koper of de verkoper. Als contracterende handelspartij dien je te weten onder welke Incoterm je handel drijft. Er bestaan 11 verschillende Incoterms, op basis van de leveringsconditie die je afsprak met de andere partij, dien je de gepaste stappen te ondernemen om je cargo bijkomstig te verzekeren. 

concordia

De goederenbelanghebbende kan ernstige financiële verliezen lijden door de diefstal van zijn goederen. Als eigenaar van de goederen dient men duidelijk te weten wat er verzekerd is en wat niet. De specifieke Incoterms die betrekking hebben op de lading dient men dus in het achterhoofd te houden.
Het niet leveren van de goederen, diefstal, averij-grosse, geretourneerde goederen, verlies of schade aan de goederen veroorzaakt door stakingen of oorlogen en tentoonstellingsrisico’s onder andere zijn allemaal financiële risico’s die zich kunnen voordoen, vandaar dat een goederentransportverzekering op maat zeker aan te raden is.
Bij Concordia zoeken we een oplossing op maat voor de klant. We trachten de noden van een onderneming te vertalen naar de meest passende verzekeringsdekking. De aard van de goederen heeft een belangrijke invloed op het transport. We onderscheiden daarbij hoofdzakelijk vijf soorten ladingen: containerlading, vloeibare bulk, droge bulk, stukgoederen en roro. Het transportwaardig verpakken van de goederen, de juiste temperatuurinstellingen bij gekoelde goederen en voldoende controle/toezicht op de opslagplaatsen zijn enkele voorwaarden waar goederenverzekeraars belang aan hechten. Na het inwinnen en verzamelen van de vereiste informatie over een bepaalde zending of meerdere transporten, kan Concordia de meest ruime dekking aanbieden aan een marktconforme premie.

Een concreet voorbeeld uit de praktijk:
Recentelijk kregen we de vraag van één van onze klanten, meer bepaald een trader, om een zending te dekken die hun bestaande verzekeringslimiet fors ging overschrijden. Op een korte tijdspanne dienden we opzoek te gaan naar extra capaciteit bij de verzekeringsmaatschappijen. De hoge waarde van de lading dat zou worden vervoerd op één schip was vrij uitzonderlijk (82 Mio EUR). We slaagden er in om de volledige verzekerde waarde af te dekken. Onze verzekerde was uitermate tevreden en kon met een gerust gemoed zich verder focussen op zijn core business. 

Onze klanten kiezen voor Concordia, omwille van de kennis, de flexibiliteit en de snelheid die we aan de dag leggen om probleemstellingen te analyseren en een oplossing aan te reiken. Heeft u nood aan begeleiding of wenst u advies om te bepalen welke verzekeringen uw onderneming nodig heeft. Contacteer ons vandaag nog voor een op maat gemaakte verzekering.

 

Deel dit artikel

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!