Press Room

De IMO 2020 zwavelemissie limiet: zijn jullie schepen er klaar voor?

Gilles Baetens - Marine Account Manager

De nieuwe regelgeving door de International Maritime Organization (IMO), die limieten oplegt aan alle schepen om hun zwavelemissie te beperken, treedt in werking op 1 januari 2020. De limiet voor zwavel in brandstof zal gereduceerd worden tot 0.50% m/m (massa op massa) ten opzichte van de huidige 3.50% m/m. [Regulation 14.1.3(1) of Annex VI of the MARPOL Convention].

Hoewel er tegenstrijdige studies zijn naar het effect van deze vermindering en er geen echte richtlijnen voor een blijvende verwezenlijking bestaat, is het hoe dan ook zeker dat reders een manier moeten vinden om de zwavelemissie-limieten te halen. Dit zal, vooral voor de kleine scheepsbedrijven, een zware extra financiële last vragen.

Er zijn verschillende opties om de emissie zoveel mogelijk te reduceren. Zo zijn er bijvoorbeeld de ‘conforme brandstoffen’, bijvoorbeeld biobrandstoffen, vloeibaar aardgas (LNG), distillate of gemengde brandstoffen. Het is echter niet zo duidelijk of de brandstofproducerende bedrijven deze vraag kunnen bijbenen.

Als alternatief hebben sommige rederijen er intussen voor gekozen om hun vloot uit te rusten met ‘gaswassers’, machines die de zwaveldioxide kunnen verwijderen van scheepsuitlaten. Maar deze optie vraagt een hoge investeringskost van de eigenaar, tot meer dan 3 miljoen US dollar per schip.

Vanuit een verzekeringsperspectief zouden de IMO 2020 regelgevingen verschillende gevolgen kunnen hebben. Een schip kan bijvoorbeeld het certificaat van zeewaardigheid verliezen (een essentieel element om een ​​maritieme verzekering te verkrijgen) als het niet voldoet aan de regels.

Daarnaast moet er ook aandacht worden besteed aan de voorzieningen in de nieuwe en/of bestaande tijd- en reischarterovereenkomsten. Zoals bijvoorbeeld de garantie van de scheepseigenaar om te voldoen aan de internationale regels en voorschriften zoals MARPOL. Maar ook in het kader van de verantwoordelijkheid van de charterer om in te staan voor de bunkers terwijl het in dienst is.

Zelfs als een reder voldoet aan de voorschriften door te kiezen voor gaswassers, kan er schade aan het systeem optreden die niet wordt gedekt door de Hull & Machinery-verzekering van het schip. Daarom is extra dekking vereist.

Bij Concordia is het niet alleen ons doel om de risico’s van onze klanten te verzekeren, maar evenzeer om deze te voorkomen. De maritieme verzekeringen zijn altijd onze specialiteit geweest. Je kan rekenen op een toegewijd team van experts in maritiem recht en schade-analisten die proactief en onmiddellijk de best mogelijke service verlenen. Contacteer ons vandaag nog als u vragen heeft over de verandering in wetgeving of als u begeleiding nodig heeft om te bepalen welke verzekering het best aansluit bij uw firma. Wij ondersteunen de volledige transportsector en gebruiken beleidsvoorwaarden die makkelijk aangepast kunnen worden aan uw specifieke behoeften.

Deel dit artikel

Contacteer ons

Ons team is steeds bereid om naar u, naar uw behoeften en uw ambities te luisteren. 
Neem vandaag nog contact op. We helpen graag!